ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (Advanced Public Management and Leadership)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน New

 

ประกาศรับสมัคร    รายชื่อส่วนราชการ

ใบสมัคร

แบบฟอร์ม ก.พ. 5

 

ตารางสอบ DIFA TES ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   DIFA TES