ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

(ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  NEW   แบบฟอร์มยืนยันการรับทุน  NEW

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์ม สนง.กพ.5

แบบฟอร์มสนง.กพ.5.1

 

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนกลาง  http://register.ocsc.go.th/registration/user/register

และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ

ทุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB