ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน Strategic Posts  New         แบบฟอร์มยืนยันรับทุน New

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทุน Strategic Posts 

ประกาศรับสมัครทุน Strategic Posts  

 

ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Strategic Posts)

 

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่  ระบบลงทะเบียนกลาง

และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ

“ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”