ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Strategic Post)

 

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนกลาง  http://register.ocsc.go.th/registration/user/register

และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ

“ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”