ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

(โปรดศึกษาประกาศรับสมัครด้านล่างโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ)

  •  รับสมัครตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563  สมัครสอบ << คลิ๊ก