ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-7000 ต่อ 81813, 81922

ประกาศรับสมัคร แผนการรับสมัคร และใบสมัคร

ประกาศขยายเวลารับสมัคร