ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา Skoltech (Skolkovo institute of Science and Technology) ในรูปแบบของการสัมมนาออนไลน์

นวันอังคารที่ 14 มีนาคม เวลา 17.00 น. -18.40 น. ผ่าน ระบบ Zoom

กำหนดการสัมมนาออนไลน์ New

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/

ประกาศรับสมัคร  New