ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)

ประกาศรับสมัคร

แผนการรับสมัคร

ประกาศขยายเวลา

ประกาศขยายเวลาครั้งที่ 2