ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ หรือคุณนฤมล  ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-7000 ต่อ 81813, 81922