ทุนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบสมัครคัดเลือก

สนง.ก.พ. 5 (กรณีเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ หรือคุณนฤมล  ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-564-7000 ต่อ 81813, 81922