ข่าวทุนสำหรับบุคคลทั่วไป

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th
หัวข้อหลัก  : สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
หัวข้อรอง   : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566
หัวข้อย่อย  : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)

 

ประเภทข่าว: 

ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิดำรงชัยธรรม *รับสมัครนักเรียนทุน* "สร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566" New

*ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566*
***สามารถแก้ไขและแนบเอกสารเพิ่มเติม
ได้จนถึง *15 กุมภาพันธ์ 2566* ***

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง http://www.damrongchaitham.com/dm-web/?p=5568

สอบถามเพิ่มเติม
- Inbox เพจ FB : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
- โทรศัพท์ 02-669-9615 หรือ 02-669-9711
ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม New

 

 

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

ประกาศ!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ประกอบด้วย

1. ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ทุน และ

2. ทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ประจำปี 2565 จำนวน 8 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 15.30 - 18.30 น.

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงาน Open House ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : https://www.ocsc.go.th/scholarship/indigos

ประเภทข่าว: 

รับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) : InDiGoS

รับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) : InDiGoS

 

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) จำนวน 7 ทุน

ข่าวดี!! "ทุน U โดดเด่น เราพร้อมให้คุณ [เล่น] ไปกับโจทย์ภาครัฐ"

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบที่ 2) จำนวน 7 ทุน

สำหรับ
- ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา
- ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ

รับสมัคร 1 เมษายน - 24 มิถุนายน 65

ศึกษารายละเอียดได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7389

ประเภทข่าว: 

Pages