สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล

ก่อนเดินทางไปศึกษา

  • การรายงานตัวและยืนยันการรับทุน
  • การทำสัญญารับทุน
  • การเข้ารับการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยคณะกรรมการแพทย์ ก.พ.
  • การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา

ระหว่างศึกษา

  • การรายงานตัวต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศหรือสถานเอกอัคราชทูตฯ
  • การรายงานผลการศึกษา

สำเร็จการศึกษา

  • การแจ้งวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นการศึกษา
  • การรายงานตัวกลับ ณ สำนักงาน ก.พ.