Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
แนะนำทุนรัฐบาลและทุนอื่นทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำคัญและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)Dashboard สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลข่าวทุนรัฐบาล/ทุนอื่นคำถามที่พบบ่อย
ทุนรัฐบาล
แนะนำทุนรัฐบาลและทุนอื่นทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญาการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลเอกสารสำคัญและแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)Dashboard สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลข่าวทุนรัฐบาล/ทุนอื่นคำถามที่พบบ่อย

ทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ข้อมูลภาพรวมทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย

  1. ทุนสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ที่จัดสรรโดยสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย
    • ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) 
    • ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ตามความต้องการส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (บรรจุก่อนไปศึกษา)
    • ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ตามความต้องการส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) (บรรจุก่อนไปศึกษา)
    • ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา

     2. ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS)

     3. ทุนรัฐบาลสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความ ต้องการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

จัดเรียงตาม

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content