Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

จริยธรรม

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567
คลังความรู้
1 เมษายน 2567
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับ

15 มีนาคม 2567
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าว
1 เมษายน 2566
การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ข่าว

การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา คุณธรรมที่จำเป็นของผู้บังคับบัญชาจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 You

9 มิถุนายน 2565
4 หลักการดำเนินการทางวินัย
ข่าว

รวม 4 หลักการดำเนินการทางวินัย มีดังนี้ . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https://bit.ly/3rmlThe #จำขึ้นใจ #มาตรฐานทางจริยธรรม #สำ

9 มิถุนายน 2565
การปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ข่าว

สิ่งที่ควรทำเพื่อการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https:

9 มิถุนายน 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
ข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย มีดังนี้ . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitt

9 มิถุนายน 2565
การป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
ข่าว

สิ่งที่ควรทำเพื่อการป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย มีดังนี้ . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

9 มิถุนายน 2565
ตัวอย่างความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข่าว

รวม 7 ตัวอย่างความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีดังนี้ . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https://bit.ly/3rmlThe #จำขึ้นใจ #มาตรฐานทางจริย

9 มิถุนายน 2565
การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ข่าว

การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เป็นอย่างไร? มาดูกัน . ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://jumkunjai.ocsc.go.th/ Website : https://www.ocsc.go.th/ Facebook : https://www.facebook.com/jumkunjai/ Twitter : https://twitter.com/jumkunjai123?s=11 Youtube : https://bit.ly/3rmlThe

9 มิถุนายน 2565
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content