Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ระบบ HiPPS

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข่าว

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัด

27 มิถุนายน 2567
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ข่าว
5 มีนาคม 2567
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20
ข่าว

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

17 มกราคม 2567
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว
11 กันยายน 2566
แจ้งรายชื่อรายข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว

รายชื่อรายข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีรอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.15 น.รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.15 น.

28 มิถุนายน 2566
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19
ข่าว

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 กุมภาพันธ์ 2566
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว
28 กันยายน 2565
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว
5 สิงหาคม 2565
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติรับการประเมินฯ HiPPS18

8 กรกฎาคม 2565
แจ้งกำหนดการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18
ข่าว

แจ้งกำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

7 เมษายน 2565
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content