ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือ "ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 7"

หนังสือ "ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 7" ซึ่งได้รวบรวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์ ที่น่าสนใจเอาไว้มากมาย

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้!

ท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 7 ” ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2023-10/mspcMeritprotectionNo7.pdf

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

บทความ "ก.พ.ค. ขอบอก เล่มที่ 7"

บทความ ”ก.พ.ค. ขอบอก เล่มที่ 7“ ซึ่งรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์/ร้องทุกข์ รวมถึงย่อคำวินิจฉัย ก.พ.ค. ที่น่าสนใจ

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้!

ท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดบทความ “ก.พ.ค. ขอบอก เล่มที่ 7 “ ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2022-09/no7.pdf หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566)

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566)

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้!

โดยท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ได้ที่: https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพฯ

ประเภทข่าว: 

ประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประเภทข่าว: 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประเภทข่าว: 

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565) ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️

NEW!! จุลสาร ก.พ.ค. News
(จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565)
ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้ ‼️

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ได้ที่:
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981


#จุลสารกพคNews #กพค #Pridemonth

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565

       ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. 

ประเภทข่าว: 

Pages