ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 ​(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สิ้นสุดการรอคอย....เปิดรับสมัครแล้ววันนี้‼️

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ในวันนี้ - 25 ตุลาคม 2565

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1.  ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9  ทุน
2.  ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27 ทุน
3.  ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
4.  ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน
5.  ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ กพ. พร้อมด้วยนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และคณะ นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ในการนี้พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่า ปัจจุบันการเรียนมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกันหมดในทุก ๆ สาขาและศาสตร์ ที่ควรจะมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของประเทศต่อไป

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้ไปศึกษาดูงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในเขตจังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสงคราม ได้แก่ โรงงานสกัดน้ำมันพืชและไบโอดีเซลครบวงจร โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการวิจัยศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยที่แหลมผักเบี้ยฯ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางต่างๆ ที่ชมรมฯ จะมีส่วนร่วมช่วยงานมูลนิธิเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้เข้าไปมอบเงินจำนวน 175,899 บาท ที่สมาชิกได้ร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในวันครบรอบสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ ถึงแนวทางที่ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) มีความสนใจช่วยงานของมูลนิธิอีกด้วย

ภาพการมอบเงินบริจาค จากซ้ายไปขวา ชนนิกานต์ 2546, องศา 2556, ทับขวัญ 2545, ภูมิ 2541, วิทิต 2516, อานิก 2517, ประธานชมรม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, กัลยา 2509, ทวีศักดิ์ 2530, สุทธาภา 2535, อทิตา 2536, เนติธร 2536

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของรัชกาลที่ ๙

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) หรือ KSS: King’s Scholars Society ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ที่ราชกรีฑาสโมสร มีสมาชิกมาร่วม 22 คน จาก 14 รุ่น ในโอกาสเดียวกันสมาชิก 50 คนได้ร่วมกันบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามพระราชดำริของพระองค์ท่านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,899 บาท

สมาชิกได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยการอ่านร้อยกรองจากในหนังสือ “ทุนเล่าเรียนหลวง: จากต้นธารถึงกาลปัจจุบัน” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.พิมพ์แจกใน “สัมมนา” นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.๒๕๕๓  มีการเจริญสติภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แล้วยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพียงช่วงที่สมาชิกสลับกันกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จบพิธีด้วยการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”  หลังพิธีมีการแนะนำตัวสมาชิกที่มาร่วมก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกันตามอัธยาศัย

ชมรมทุนคิงส์ จัดกิจกรรมส่งรุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้จัดกิจกรรม “ส่งรุ่นน้อง” หรือ Send Off Event เพื่อให้นักเรียนทุนรุ่นใหม่และรุ่นที่ยังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ได้ทำความรู้จักและขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานสาขาต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนคิงส์ต่างรุ่นมีโอกาสได้รู้จักกัน โดยร่วมสนุกผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในหมู่สมาชิกที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย

มีนักเรียนทุนคิงส์มาร่วมจาก 23 รุ่น รวม 38 คน เป็นรุ่นที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี 13 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ SCB Academy ด้วยความเอื้อเฟื้อของเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ในภาพจากซ้ายไปขวา....

ประเภทข่าว: 

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตัวแทนชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) ได้เข้ามอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด*” จำนวน 6,000 เล่ม  ให้โรงเรียนมัธยม ทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีรองเลขาฯ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้ปวารณาตัวเป็นอาสาสมัครช่วยงานพัฒนาการศึกษาของ สพฐ. อีกด้วย

ชมรมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ในงานปฏิบัติธรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 “ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่าย อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า อ่าน e-book ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่ดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และคณะ นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 

รายชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

ประเภทข่าว: 

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” จำนวน 2,000 เล่ม  ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชโดยมี รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับ  ชมรมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ในงานปฏิบัติธรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 หนังสือนี้มีข้อธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อย่างใด จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยและญาติมิตรที่ดูแลที่จะมีเครื่องมือช่วยผ่อนคลายความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ทั้งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งช่วยให้ร่างกายต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้น

ประเภทข่าว: 

Pages