ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศโดยมี นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรับ

“ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่ายมาก อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า เรียบเรียงจากธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโรในโอกาสที่ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงจัดปฏิบัติธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อธันวาคม 2559

สมาชิกที่ร่วมมอบวันนี้มีทั้ง นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และสมาชิกรุ่นกลางที่ทำงาน ณ กระทรวงฯ และจากธนาคารประเทศไทยซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ...จากซ้าย ภราดร 2539, วรมน 2532, อานิก 2517, ท่านรองปลัดฯ, อธิบดีกาญจนา 2527, ดอน 2541

ประเภทข่าว: 

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด”

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาจณวนิชย์ (รุ่นปี 2527) “หมอหม่อง” และ อานิก อัมระนันทน์ (รุ่นปี 2517 ประธานชมรมฯ) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ จำนวน 400 เล่มให้กับ “โรงพยาบาลสวนดอก” หรือโรงพยาบาลมหาราชฯ เชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุดมีข้อธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อย่างใด จึงเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยและญาติมิตรที่ดูแลที่จะมีเครื่องมือช่วย ผ่อนคลายความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ทั้งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งช่วยให้ร่างกายต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้น

ประเภทข่าว: 

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จัดทำโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ที่น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

Pages