ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จัดทำโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ที่น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

Pages