ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการจัดประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับผู้นำอาเซียนและคู่เจรจาสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 นี้

ขอเชิญคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับผู้นำอาเซียนและคู่เจรจาสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35
.
ติดตามรายละเอียดการประชุมอาเซียนทั้งหมดได้ที่ : https://www.asean2019.go.th/th/

คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียน

คณะผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 23 สิงหาคม 2562

รับชมได้ที่ :  https://youtu.be/0nVYquQW07o  

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019)

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน (ACCSM Focal Points) ให้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่ โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการหารือและร่วมกันจัดทำแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM Work Plan 2021 - 2025) และแผนงาน ก.พ. อาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2564 - 2568 (ACCSM+3 Work Plan 2021 – 2025)

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐

การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ (Preparatory Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on civil Service Matters) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ (Senior Officials Meeting for the 20th ASEAN Cooperation on civil Service Matters) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียนที่จะถึงนี้ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตอน “การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน”

“ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือที่เรียกโดยย่อว่า “ก.พ. อาเซียน” เป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ เพื่อร่วมกันยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาศักยภาพของกำลังคนในภาคราชการพลเรือน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนหรือภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้กับประเทศสมาชิก

ชมย้อนหลัง รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตอน “การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน” 
ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

https://www.facebook.com/ocsc.go.th/videos/1183403698464587/

ประเภทข่าว: 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนให้แก่ ก.พ. ประเทศไทย Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand


ก.พ. ประเทศไทย รับมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ของไทย เข้ารับมอบตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน จาก Ms.Yong Ying-I ประธาน ก.พ. สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. โดย ม.ล.พัชรภากร เทวกุล และ ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เข้าร่วมในพิธีฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม Marina Mandarin Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์