ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ด่วน!! เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.) เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

ประเภทข่าว: 

สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในออสเตรเลียเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. นำตัวแทนคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 15 คน เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ โรงแรมแชงกรีล่า ซิดนีย์ ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษ ASEAN - Australia Special Summit 2018 ณ นครซิดนีย์ ระหว่าง วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561

  

ประเภทข่าว: 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร.ออสเตรเลีย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าด้านการทำงานกับ University of Technology Sydney (UTS)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ Hyatt Hotel Canberra อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร.ออสเตรเลีย (นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าด้านการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของ University of Technology Sydney (UTS) และผู้ดูแลด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Leo Mian Liu, Vice President, Global Partnerships Director, UTS International เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

ประเภทข่าว: 

อทศ. ออสเตรเลีย ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และเข้าพบกงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ประจำรัฐแทสมาเนีย

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน และทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย เดินทางไปประชุมร่วมกับ Executive Director International และ Global Engagement Manager ณ University of Tasmania และประชุมร่วมกับนักเรียนทุนฯ University of Tasmania พร้อมทั้งเข้าพบและประชุมร่วมกับกงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ประจำรัฐแทสมาเนีย (ท่านอภิรัตน์ อจลบุญ)

ประเภทข่าว: