ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สนร. เยอรมนี ตรวจเยี่ยมและติดตามการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก แคว้นไรน์ลันด์-ฟัลซ์ และแคว้นซาร์ลันด์

สนร. เยอรมนี นำโดย อทศ. นิสรา อุปถัมภ์ประชา และเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่ศึกษาในแคว้นบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) แคว้นไรน์ลันด์- ฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) และแคว้นซาร์ลันด์ (Saarland) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการศึกษา ปัญหาในการศึกษา และปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของ นทร. ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โอดอส) และทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 20 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในวันที่ 31 มกราคม 2563 สนร. เยอรมนี ได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมนักเรียนและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาที่เมืองไมนซ์ (Mainz) โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเมืองดังกล่าวร่วมประชุม จำนวน 1 คน

ประเภทข่าว: 

รายงานเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าในนครมิวนิค (Munich)

จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าในนครมิวนิค สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณัฐเยอรมนีได้ตรวจสอบแล้ว นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกคนที่ศึกษา ณ นครมิวนิค จำนวน 5 คน มีความปลอดภัยดี

ในการนี้ สำนักงานผู้ดูแลฯ ได้แจ้งนักเรียนให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีฝูงชนจำนวนมาก หากผู้ปกครองท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือโทรศัพท์มือถือสำนักงานฯ +4916092107449 ทั้งในและนอกเวลาราชการ

สนร. เยอรมนีจัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง Hausen-Roth

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Rhön Park Hotel ณ เมือง Hausen-Roth นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี และมีนักเรียนทุนรัฐบาลทุกทุนและนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เดินทางมาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 158 คน
 
เริ่มต้นอย่างคึกคัก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 59 นักเรียนทุนทยอยเดินทางมาจากเมืองที่ศึกษาทั่วประเทศมายังจุดนัดหมายแรกที่สถานีรถไฟหลักเมืองฟูลด้า (Fulda) และเดินทางขึ้นรถรับส่งต่อไปยังสถานที่จัดประชุม ณ โรงแรม Rhön Park Hotel ณ เมือง Hausen-Roth เพื่อลงทะเบียน รับประทานอาหารเย็น และทยอยเข้าที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไป