ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ASEAN : Do’s and Don’ts : สหพันธรัฐมาเลเซีย

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

ASEAN : Do’s and Don’ts : ราชอาณาจักรไทย

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

ASEAN : Do’s and Don’ts : ราชอาณาจักรกัมพูชา

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

ASEAN : Do’s and Don’ts : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ (เผยแพร่ 2558)

ปก-หนังสือ-คำศัพท์ไทย-อังกฤษ-สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

Vocabulary คำศัพท์ไทย-อังกฤษ ระหว่าง AEC

ชื่อหนังสือ : คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
จัดทำโดย : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์เมื่อ : พ.ศ. 2558
ISBN : 978-616-548-145-8

Pages