ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงาน ก.พ. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียนที่จะถึงนี้ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๒๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตอน “การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน”

“ความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน หรือที่เรียกโดยย่อว่า “ก.พ. อาเซียน” เป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ เพื่อร่วมกันยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาศักยภาพของกำลังคนในภาคราชการพลเรือน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนหรือภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้กับประเทศสมาชิก

ชมย้อนหลัง รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตอน “การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน” 
ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

https://www.facebook.com/ocsc.go.th/videos/1183403698464587/

ประเภทข่าว: 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส่งมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียนให้แก่ ก.พ. ประเทศไทย Singapore hands over 20th ACCSM Chairmanship to Thailand


ก.พ. ประเทศไทย รับมอบตำแหน่งการเป็นประธาน ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 ต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ของไทย เข้ารับมอบตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน จาก Ms.Yong Ying-I ประธาน ก.พ. สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. โดย ม.ล.พัชรภากร เทวกุล และ ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.  เข้าร่วมในพิธีฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรม Marina Mandarin Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์