ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พบกับ OCSC International Education Expo 2023 มหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 18

พร้อมแล้ว! งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  • หากคุณกำลังวางแผนเรียนต่อต่างประเทศ
  • อยากพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ให้กลายเป็นคนที่โดดเด่น
  • เรียนสาขาอะไรดี ไม่มีตกงาน มั่นคงในสายอาชีพ

เตรียมฝัน มาปั้นในงาน OCSC International Education Expo 2023 มหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 18 งานเดียวในประเทศไทยที่รวมข้อมูลจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

Shift your dream to reality

สำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นฝันให้เป็นจริง จากหัวใจและหน้าที่หลักในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยทุนการศึกษาที่หลากหลาย ให้กับนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในภาครัฐได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและยาว พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระดับชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไทย กับการทำงานในตำแหน่งงานที่ชอบ ในองค์กรที่ใช่

พบกันที่เดิม

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566)

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566)

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้!

โดยท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ได้ที่: https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา

สามารถรับชมย้อนหลังกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ จังหวัดนนทบุรี

Link : รับชมย้อนหลัง กิจกรรมฯ วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
https://youtu.be/2ff-BC4g4IY

ดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากร รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22Zoom

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2342933509?pwd=Q3pndHR3bktuNkEvY0JMT1JZUWVIZz09

Meeting Room : 234 293 3509
Passcode : 220923

และรับชมได้ทาง YouTube ชื่อ จำขึ้นใจ สำนักงาน ก.พ.
https://www.youtube.com/channel/UCotjUm3eS3IWukYCErWkygg

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ: การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี และได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช พอนอ่วม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมี นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี”

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่

ตั้งแต่วันนี้ - 8 กันยายน 2566

โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่  https://shorturl.ocsc.go.th/qr/competency66 
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่รองรับวิถีการดำเนินชีวิตของข้าราชการในปัจจุบัน

1. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับส่วนราชการ : ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน (โดยใช้รหัสผ่านตามหนังสือนำส่งของแต่ละส่วนราชการ)
2. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับข้าราชการ : ข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง

ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2566
โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ www.ocsc.go.th/leave
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

Pages