ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเมื่อลงทะเบียนแล้ว

โดยท่านจะได้พบกับ
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

พิธีมอบรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ”

การเสวนา เรื่อง
“การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงบูรณาการ”

กิจกรรมการศึกษาดูงานออนไลน์ “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

และขอเชิญชม นิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) ของส่วนราชการที่เข้าร่วมงาน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2565

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง
ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2565

ผ่านทางเว็บไซต์ https://survey.ocsc.go.th/engm65/
หรือ Scan QR Code ตามภาพด้านล่างนี้

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ค่ะ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบนครราชสีมา

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี

แจ้งกำหนดการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

แจ้งกำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

6 เมษายน วันจักรี


6 เมษายน วันจักรี

เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขี้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน ปีพุทธศักราช 2325

-----------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ข้อมูลภารกิจเพื่อประชาชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ข้อมูลภารกิจเพื่อประชาชน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
“1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

#วันข้าราชการพลเรือน
ติดตามข่าวสารวันข้าราชการพลเรือนได้ที่: https://www.facebook.com/CivilServantDay

คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

รับชมได้ที่ลิงก์: https://youtu.be/xm526eQBAw4

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD ตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

วันนี้ห้ามพลาด‼️

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD

ในวันนี้!! (31 มี.ค. 65)
[ เวลา 15.05-16.00 น. ]

เสนอตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

ผู้ร่วมรายการ 
- นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ.
- นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวสุวภรณ์  แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ตัวแทนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564)               
--------------------
ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
Facebook Live : Live NBT2HD
ทางลิงก์: https://www.facebook.com/NBT2HDTV/

ที่มา: https://www.facebook.com/259313780753006/posts/7525235194160792/?d=n

Pages