ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20

แนวทางการประกาศรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
--------------------------
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC)

สำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เข้ารับรางวัล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) ระดับชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานเป้าหมายได้ร่วมดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.พ. เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2567

สำนักงาน ก.พ. เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2567

เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นำโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ และนายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อรับพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โหลดแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง เพื่อจ่ายค่าสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น.

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสมัครสอบ ภาค ก. e-Exam!

(*) โหลดแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT หรือ แอปเป๋าตัง เพื่อจ่ายค่าสมัครสอบภาค ก. ปี 2567
ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น.

- โหลดแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
คลิก! https://info.krungthai.com/crTD
คู่มือการติดตั้ง https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/next-onboarding

- โหลดแอป เป๋าตัง
คลิก!  https://krungthai.com/link/pt-home
คู่มือการติดตั้ง https://krungthai.com/th/content/personal/paotang/how-to-register

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี

ในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ฝ่ายบริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

โดยเมื่อท่านเข้าสู่หน้าแบบสอบถาม ให้เลือกหน่วยงานจากการกด drop down list ดังนี้

ประเภทหน่วยงาน เลือก  "ส่วนราชการ"
สังกัด เลือก "ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี"
หน่วยรายงานข้อมูล เลือก "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"
หรือท่านสามารถดูวิธีการใช้งานแบบสอบถามฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/6bc9bba5 

ทั้งนี้ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank หรือสแกน QR Code ตามภาพ
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 ธันวาคม 2566

Pages