Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
สอบภาค ก

การสอบภาค ก รอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

แผนการดำเนินการสอบ

กำหนดการ

มี.ค.
15
15 มีนาคม 2567 08:30 ถึง 26 พฤษภาคม 2567 15:00
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

เพิ่มไปยังปฏิทิน
เม.ย.
26
26 เมษายน 2567 09:00 ถึง 28 เมษายน 2567 17:30
การสอบรอบสอบที่ 6 - 10

การสอบรอบสอบที่ 6 - 10 (เดือนเมษายน 2567)

เพิ่มไปยังปฏิทิน
พ.ค.
24
24 พฤษภาคม 2567 09:00 ถึง 26 พฤษภาคม 2567 17:30
การสอบรอบสอบที่ 11 - 15

การสอบรอบสอบที่ 11 - 15 (เดือนพฤษภาคม 2567)

เพิ่มไปยังปฏิทิน
เม.ย.
30
30 เมษายน 2567 08:30 ถึง 30 กันยายน 2567 16:30
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ รอบสอบที่ 1 - 5

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 1-5 (เดือนมีนาคม 2567)

เพิ่มไปยังปฏิทิน
พ.ค.
30
30 พฤษภาคม 2567 08:30 ถึง 30 กันยายน 2567 16:30
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ รอบสอบที่ 6 - 10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 6-10 (เดือนเมษายน 2567)

เพิ่มไปยังปฏิทิน
มิ.ย.
27
27 มิถุนายน 2567 08:30 ถึง 30 กันยายน 2567 16:30
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ รอบสอบที่ 11 - 15

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบสอบที่ 11-15 (เดือนพฤษภาคม 2567)

เพิ่มไปยังปฏิทิน
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content