Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)

ภารกิจ ก.พ.

ส่งเสริม สนับสนุน

และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา
ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ

ดูแลและจัดการ

และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา และนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ

ประสานงานและสร้างแรงจูงใจ

เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการประสานงานและจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

Dashboard สถิตินักเรียนทุนรัฐบาล

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content