Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
ตำแหน่งว่าง
นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี
นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล
นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี
นางอรวรรณ คงธนขันติธร
นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content