Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
ท่านต้องการรับบริการในด้านใด?
ท่านต้องการรับบริการในด้านใด?
เรื่องเด่นสำนักงาน ก.พ.
เรื่องเด่นสำนักงาน ก.พ.

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. โฉมใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน

📣 เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. โฉมใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน✔️ รูปลักษณ์ใหม่ สบายตา เน้นอัตลักษณ์องค์กร✔️ แถบเมนูเป็นระเบียบ จัดหมวดหมู่ชัดเจน สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน✔️ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น✔️ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน 🚩 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสำนักงาน ก.พ. ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม

OCSC News Update​

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ก.พ.

ดูข่าวทั้งหมด
content-fallback

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูงผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. 1 รุ่นที่ 97 – 98 และ นบส. 2 รุ่นที่ 15

วันที่เผยแพร่:

9 พฤษภาคม 2567
content-fallback

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 16​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. โฉมใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme (SG-TH SODP) รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

content-fallback

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

content-fallback

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

content-fallback

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาใน สาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) ประจำปี 2567

content-fallback

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

content-fallback

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.

content-fallback

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

แนะนำสำนักงาน ก.พ.

“สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน”

Top Online Casinos bieten Spielern eine erstklassige Glücksspielerfahrung mit einer Vielzahl von Spielen, großzügigen Boni und einem hervorragenden Kundenservice. Diese Casinos zeichnen sich durch ihre erstklassige Spielauswahl aus, die von Spielautomaten und Tischspielen bis hin zu Live-Dealer-Spielen reicht. Sie arbeiten mit den besten Softwareanbietern der Branche zusammen, um hochwertige Spiele mit beeindruckender Grafik und reibungsloser Gameplay-Erfahrung anzubieten. Darüber hinaus locken Top Online Casinos ihre Spieler mit großzügigen Boni und Promotionen. Neue Spieler werden oft mit Willkommensboni belohnt, die Freispiele oder zusätzliches Bonusgeld für ihre ersten Einzahlungen bieten. Darüber hinaus bieten diese Casinos regelmäßig Aktionen und Belohnungen für treue Spieler an, um ihre Loyalität zu würdigen und sie dazu zu ermutigen, weiterhin zu spielen. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Top Casino Online ist ein zuverlässiger und professioneller Kundenservice. Diese Casinos bieten ihren Spielern einen effizienten Support rund um die Uhr über verschiedene Kommunikationskanäle wie Live-Chat, E-Mail oder Telefon. Spieler können sich darauf verlassen, dass ihre Fragen und Anliegen schnell und kompetent bearbeitet werden. Insgesamt bieten Top Online Casinos eine sichere, faire und unterhaltsame Spielumgebung für Spieler aller Erfahrungsstufen. Sie sind lizenziert und reguliert, um faire Spielpraktiken und den Schutz der Spielerdaten zu gewährleisten. Spieler können sich darauf verlassen, dass sie in diesen Casinos eine erstklassige Glücksspielerfahrung genießen können.
แนะนำสำนักงาน ก.พ.
“สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน”
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข้อมูลสถิติกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลสถิติกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ 2566
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
O Jogo do Tigre – Tiger Fortune Slot é uma emocionante máquina de caça-níqueis que oferece aos jogadores a chance de experimentar a emoção de caçar o tigre da fortuna. Este jogo cativante transporta os jogadores para o coração da selva, onde encontram uma paisagem deslumbrante e símbolos inspirados na natureza, como tigres, pandas e pássaros exóticos. Com gráficos impressionantes e efeitos sonoros imersivos, o Jogo do Tigre – Fortune Tiger Slot proporciona uma experiência de jogo envolvente que mantém os jogadores entretidos por horas a fio. Além disso, o jogo oferece uma variedade de recursos emocionantes, como rodadas de bônus, multiplicadores e símbolos selvagens, que aumentam as chances de ganhar grandes prêmios. Uma das características mais emocionantes do Jogo do Tigre – Fortune Tiger Slot é a possibilidade de acionar o jackpot progressivo, que oferece a chance de ganhar um prêmio incrível que pode mudar a vida do jogador. Com cada giro, os jogadores têm a chance de se aproximar do jackpot, criando uma sensação de antecipação e excitação. Além disso, o jogodotigre.io – Fortune Tiger Slot é fácil de jogar, tornando-o adequado para jogadores de todos os níveis de experiência. Com controles simples e uma interface intuitiva, os jogadores podem começar a girar os rolos e desfrutar da diversão imediatamente. Em resumo, o Jogo do Tigre – Fortune Tiger Slot é uma escolha excelente para aqueles que procuram uma experiência de caça-níqueis emocionante e potencialmente lucrativa. Com sua temática cativante, recursos emocionantes e chance de ganhar grandes prêmios, este jogo promete entretenimento de primeira linha para todos os jogadores.
0
จำนวนตำแหน่ง
0
จำนวนข้าราชการแรกบรรจุ
0
จำนวนข้าราชการเกษียณอายุ
0
อายุโดยเฉลี่ย
Skip to content