ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3

สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3 ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนต่างชาติในจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าสำนักงาน ก.พ. จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

สามารถอ่านประกาศได้ที่  https://thaiembbeij.org/th/news/การแพร่ระบาดของโรคปอดอ-5/

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (ทั้้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

เว็บรับสมัครคลิกที่นี่ (http://job2.ocsc.go.th)

ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 เมษายน 2563

                 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ
เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” ซึ่งมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ส่วนราชการ ๑๖ โจทย์ 

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์/โครงการ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ จึงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพทุกสังกัด รวมถึงบุคลากรในภาคเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าไปที่ --> ( http://web.ocsc.go.th/talent )

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 1/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981
 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์  เจตน์สุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมซัมเมอร์ทรี สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกำหนดแนวทาง วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 91 และรุ่นที่ 92


 

หนังสือแจ้งกำหนดการฝีกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (post date 30/3/2020)


1) ประกาศ ผู้เข้าอบรม นบส. 1 รุ่นที่ 91 โปรดตอบแบบสอบถามที่ http://forms.gle/wWwxRbWA3CmmPgHv8 (ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563) 

2) การประเมินสมรรถนะนักบริหาร 360 องศา New 

Australia Elite Universities Interview Program 2020

งานที่คุณจะได้พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าจาก 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย ที่จะมาพูดคุยกับนักเรียนและผู้ที่สนใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลียโดยตรง

   

งานนี้เหมาะสำหรับใคร

  • นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลียทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
  • ผู้ปกครองที่วางแผนให้บุตรหลานเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

สามารถลงทะเบียนฟรี ได้ที่  https://landing.insight.in.th/elite-university/?insighttarget=7 

วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้

วารสารข้าราชการรูปแบบ e-journal ฉบับที่ 4 ประจำปี 2562
 “Quality of Work Life & Employee Engagement”
เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่ https://www.ocsc.go.th/node/5869

Pages