ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน


อาเซียนกูรู

คำศัพท์ไทย-อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

ระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ

Do's and Don'ts ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ

การประชุม ก.พ. อาเซียน

การประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 17

การประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 18