ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี หลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุม 

เอกสารจากการประชุม (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link ด้านล่าง)

1.สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2558

(ล่าสุด) 2. รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2558

Pages