ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรุปการบรรยายความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ (15 ม.ค. 58) จ.เชียงราย

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการพัฒนาประเทศ" โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 จ.เชียงราย

ประเภทข่าว: 

Pages