ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil ค่ะ

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่
www.ocsc.go.th
ocsc2.job.thai.com

Pages