ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ " Exploring the knowledge space for self development in the next normal : โลกแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่

 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
หัวข้อ " Exploring the knowledge space for self development in the next normal : โลกแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 15  ก.ย. 65

 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้

Pages