ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือ "ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 7"

หนังสือ "ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 7" ซึ่งได้รวบรวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์ ที่น่าสนใจเอาไว้มากมาย

ฉบับล่าสุดพร้อมให้อ่านแล้ววันนี้!

ท่านสามารถติดตามอ่าน และดาวน์โหลดหนังสือ “ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่ 7 ” ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2023-10/mspcMeritprotectionNo7.pdf

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

Pages