ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1 - 50 of 3946
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/01/2024 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/01/2024 - 16:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/01/2024 - 14:33
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/01/2024 - 14:08
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2566
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/01/2024 - 09:40
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2566
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/01/2024 - 16:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง: ราคากลางงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 48 รายการ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/12/2023 - 15:42
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 48 รายการ

Pages