ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1 - 50 of 3333
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ขอบเขตของงานจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 08/06/2022 - 16:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/06/2022 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/05/2022 - 14:22
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages