ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 51 - 100 of 3798
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/07/2023 - 16:20
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/07/2023 - 10:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กค.)
เรื่อง: ขอบเขตของงานจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 25/07/2023 - 15:56
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/07/2023 - 15:47
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
เรื่อง: ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 12/07/2023 - 16:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ, PDF icon ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ
เรื่อง: ของเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 07/07/2023 - 15:46
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างบริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาฯ, PDF icon ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/07/2023 - 10:50
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/06/2023 - 15:34
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pages