ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1151 - 1200 of 1781
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางการซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ จำนวน 37 ชุด
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/12/2015 - 09:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ จำนวน 37 ชุด
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคาร 3 และอาคาร 10
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/12/2015 - 10:46
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคาร 3 และอาคาร 10
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/12/2015 - 09:51
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/11/2015 - 09:34
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/11/2015 - 14:06
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/11/2015 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/10/2015 - 08:00
เอกสารประกอบ : PDF icon price_digital_color_printer_27.10.2558_.3.pdf
เรื่อง: ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/10/2015 - 07:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/10/2015 - 14:23
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/10/2015 - 11:26
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซื้อเครื่องโทรสาร
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/10/2015 - 11:11
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/10/2015 - 10:51
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง
เรื่อง: แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/10/2015 - 14:15
เอกสารประกอบ : PDF icon แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System : GEIS)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/09/2015 - 11:38
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ฯ
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/09/2015 - 15:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/09/2015 - 16:33
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/08/2015 - 09:20
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ (DPIS) Version 5.0
เรื่อง: ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/08/2015 - 16:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Pages