ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1151 - 1200 of 2016
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจัดซื้อหน่วยความจำ (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/08/2017 - 19:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดซื้อหน่วยความจำ (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 18:45
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 18:31
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 17:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 17/08/2017 - 16:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารฯ
เรื่อง: ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ของสำนักงาน ก.พ. (จำนวน 3 เล่ม)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2017 - 19:22
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่ของสำนักงาน ก.พ. (จำนวน 3 เล่ม)
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2017 - 18:39
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/08/2017 - 18:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ
เรื่อง: ราคากลางเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/08/2017 - 14:02
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/08/2017 - 13:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2017 - 10:26
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง: ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2017 - 10:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง: ราคากลางจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/08/2017 - 15:34
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมซุ้มไม้บริเวณระหว่างห้องสมุดและห้องเอนกประสงค์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/07/2017 - 09:45
เอกสารประกอบ : PDF icon จ้างซ่อมแซมซุ้มไม้บริเวณระหว่างห้องสมุดและห้องเอนกประสงค์
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/07/2017 - 15:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/07/2017 - 10:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางจ้างรื้อท่อเหล็กรอบ Cooling Tower บริเวณดาดฟ้า อาคาร 3 โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/06/2017 - 15:18
เอกสารประกอบ : PDF icon pricedemolitioncoolingtower30.6.60.pdf

Pages