ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1401 - 1450 of 2248
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/08/2017 - 13:43
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2017 - 10:26
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง: ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/08/2017 - 10:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง: ราคากลางจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/08/2017 - 15:34
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมซุ้มไม้บริเวณระหว่างห้องสมุดและห้องเอนกประสงค์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/07/2017 - 09:45
เอกสารประกอบ : PDF icon จ้างซ่อมแซมซุ้มไม้บริเวณระหว่างห้องสมุดและห้องเอนกประสงค์
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/07/2017 - 15:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/07/2017 - 10:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางจ้างรื้อท่อเหล็กรอบ Cooling Tower บริเวณดาดฟ้า อาคาร 3 โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/06/2017 - 15:18
เอกสารประกอบ : PDF icon pricedemolitioncoolingtower30.6.60.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/05/2017 - 11:01
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
เรื่อง: ราคากลางจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 08/05/2017 - 15:35
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ

Pages