ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1651 - 1700 of 2373
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 9
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/09/2016 - 14:09
เอกสารประกอบ : PDF icon adviser_develop_and_train_course_of_study_executive_2559.pdf
เรื่อง: ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView โดยวิธีพิเศษ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 02/09/2016 - 17:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/08/2016 - 11:15
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/08/2016 - 15:25
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/08/2016 - 10:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/08/2016 - 10:11
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 14:46
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา
เรื่อง: ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 08:30
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารฯ
เรื่อง: ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/08/2016 - 08:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เรื่อง: ร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างฯ ร่างประกาศและร่างประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 03/08/2016 - 10:40
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดรา, PDF icon ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณ สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดรา
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/07/2016 - 11:05
เอกสารประกอบ : PDF icon price_senior_executive_intormation_system_seis.pdf
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมขอบวงกบหน้าต่างกันน้ำรั่วซึม อาคาร 10
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 27/06/2016 - 15:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมขอบวงกบหน้าต่างกันน้ำรั่วซึม อาคาร 10
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/06/2016 - 13:13
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ศูนย์สอบ พิษณุโลก
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/05/2016 - 10:31
เอกสารประกอบ : PDF icon price_center_pisanuloak.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ศูนย์สอบ อุดรธานี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/05/2016 - 10:30
เอกสารประกอบ : PDF icon price_center_udon_thani.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/05/2016 - 10:29
เอกสารประกอบ : PDF icon price_center_ubon_ratchathani.pdf

Pages