ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 301 - 350 of 3798
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/09/2022 - 16:17
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/09/2022 - 10:44
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กค.)
เรื่อง: ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ประกาศ : 13/09/2022 - 16:10
เอกสารประกอบ : PDF icon ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/09/2022 - 16:06
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/09/2022 - 09:00
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

Pages