ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3401 - 3450 of 3893
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/11/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องโทรสาร
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Acrobat Professional 11
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/10/2014 - 08:39
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Acrobat Professional 11
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/10/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเดินสายสัญญาณ สายโทรศัพท์ และสายไฟฟ้า อาคาร 3
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 15/10/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเดินสายสัญญาณ สายโทรศัพท์ และสายไฟฟ้า อาคาร 3
เรื่อง: แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/10/2014 - 08:58
เอกสารประกอบ : PDF icon plan_purchase_budget_2558_14_10_2557.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการจัดทำคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการจัดทำคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 16/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร
เรื่อง: ราคากลางานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 05/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 03/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบฯ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/09/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบฯ
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการจัดทำคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 29/08/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการจัดทำคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/08/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่อง: ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/08/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 31/07/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 28/07/2014 - 08:41
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/07/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/07/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/07/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์

Pages