ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3451 - 3500 of 3893
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: จ้างดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (UIS 57)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 30/06/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon จ้างดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (UIS 57)
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงกลาง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/06/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงกลาง
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/06/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/06/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon price_defense_09.06.2557.pdf
เรื่อง: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 04/05/2014 - 08:36
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/05/2014 - 14:33
เอกสารประกอบ :
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/03/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (ทุน UIS ปี 2556)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/03/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (ทุน UIS ปี 2556)
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/01/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/01/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม
เรื่อง: ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (Harrison Inner View)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/01/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (Harrison Inner View)
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/01/2014 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน

Pages