ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 351 - 400 of 3946
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/02/2023 - 12:01
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 25/01/2023 - 16:19
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 24/01/2023 - 14:18
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
เรื่อง: ราคากลางงานซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/01/2023 - 16:05
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/01/2023 - 16:09
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
ประเภทประกาศ : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/01/2023 - 10:41
เอกสารประกอบ : PDF icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

Pages