ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 3501 - 3550 of 3891
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 26/11/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information system : GMIS)
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/11/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 13/11/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมการสื่อสารเชิงรุก
เรื่อง: แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทประกาศ : รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 21/10/2013 - 15:11
เอกสารประกอบ : PDF icon plan_purchase_budget2557_21_10_2556.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/10/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 19/09/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/09/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ
เรื่อง: ราคากลางงงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/09/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/09/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรม (e-Recruitment)
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 09/09/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรม (e-Recruitment)
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.)
ประเภทประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
วันที่ประกาศ : 27/08/2013 - 16:46
เอกสารประกอบ : PDF icon opm_56_15.pdf
เรื่อง: ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/08/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจำทางหนังสือพิมพ์รายวัน
เรื่อง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 07/08/2013 - 08:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือและคู่มือ
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 05/08/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือและคู่มือ
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 20/07/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon opm_14-56_success.pdf
เรื่อง: ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ประเภทประกาศ : ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 12/07/2013 - 00:00
เอกสารประกอบ : PDF icon ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

Pages