ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

M.L. PATCHARAPAKORN DEVAKULA

เลขาธิการ ก.พ. | Secretary General

Facebook Twitter Linkedin

MRS. CHUTIMA HANPACHERN

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Facebook Twitter Linkedin

MR. PIYAWAT SIVARAKS

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Facebook Twitter Linkedin

MS. SULUKKANA THAMMANUSATI

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Facebook Twitter Linkedin

MRS. SRISMORN KASISIL

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

Facebook Twitter Linkedin

MS. CHOMNAAD SRISAWASDI

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

Facebook Twitter Linkedin

MR. PIROON PHIENLUMLERT

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

Facebook Twitter Linkedin

MS. PATCHARA PETTAWEE

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

Facebook Twitter Linkedin

MRS. SUTTILAK UECHITTAWORN

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

Facebook Twitter Linkedin