Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ:การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การเข้าชม

57

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 สิงหาคม 2560 เวลา 00:00 น.

สำนักงาน ก.พ. จัดทำคู่มือฉบับใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

แชร์หน้านี้:

Skip to content