Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเข้าชม

124

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:00 น.

รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์หน้านี้:

Skip to content