Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน

การเข้าชม

227

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00:00 น.

ก.พ. ได้จัดทำคู่มือฉบับใหม่เพื่อให้ส่วนราชการได้ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

แชร์หน้านี้:

Skip to content