Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์ Disruption

การเข้าชม

30

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:37 น.

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ Disruption
เสนอที่ประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดย  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content