Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข้าราชการได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกของศาลต่างประเทศ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: มติ ครม.
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 7. วินัย

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

88

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 0709.1/ว 12 เรื่อง ข้าราชการได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกของศาลต่างประเทศ
ว 12/2543

แชร์หน้านี้:

Skip to content