Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย กรณีลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศแล้วไม่เดินทางกลับมารับราชการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: มติ ครม.
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 7. วินัย

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

27

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ สร 0401/ว 50 เรื่อง การลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย กรณีลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศแล้วไม่เดินทางกลับมารับราชการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
ว 50/2510

แชร์หน้านี้:

Skip to content