Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การพิจารณาคุณวุฒิของผู้ที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นโดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กำหนด

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 3. รับรองคุณวุฒิ, 3.4 อื่น ๆ

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

8

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ สร 0403/ว 83 เรื่อง การพิจารณาคุณวุฒิของผู้ที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นโดยฝ่าฝืนมติ ก.พ. หรือศึกษานอกเหนือจากแนวการศึกษาที่กำหนด
ว 83/2513

แชร์หน้านี้:

Skip to content